Měsíc výpovědí

SDÍLET

Před stěhováním do zahraničí je třeba vypovědět celou řadu smluv, což obnáší vše si dobře naplánovat a zejména si pohlídat výpovědní lhůty. Prodírání se stohy právnických textů není zrovna zábavná činnost a samotné podávání výpovědí většinou doprovází trocha té nostalgie. Přesto je to třeba udělat. Pojďme si trochu říct o tom, kde všude.

Práce

V první řadě je třeba vědět, jestli máte smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Většina firem v ČR si však dnes už velice dobře uvědomuje, že každý IT pracovník je poklad a je třeba si jej co nejvíce zavázat, proto se se smlouvou na dobu určitou potkáte bohužel stále méně a méně častěji. Mi osobně vyhovuje smlouva na dobu určitou mnohem více, protože každý rok máte v kalendáři pevné datum, ke kterému můžete zhodnotit, jestli vám stávající projekt stále ještě něco dává a jestli vás baví nebo jestli nadešel čas jít o dům dál. Nový projekt pak hledáte k předem známému datu a ve stávající práci nemusíte nic řešit, jen odmítnete prodloužení smlouvy. I finanční instituce už naštěstí pomalu začínají upouštět u dnes již nesmyslného modelu platného pro minulé století, kdy jste potřebovali smlouvu na dobu neurčitou kvůli žádosti o půjčku nebo hypotéku.

V případě smlouvy na dobu neurčitou vás většinou nutnost podat výpověď nemine. Podle zákoníku práce je standardní výpovědní lhůta dva měsíce, přičemž se tyto dva měsíce počítají od prvního dne v měsíci následujícím po tom, ve kterém jste výpověď podali. V praxi to znamená, že pokud chcete už v lednu nepracovat, výpověď podáte někdy během října, během listopadu a prosince uběhne výpovědní lhůta a v lednu jste volní.
Pokud máte rozumného šéfa, není od věci se s ním zkusit domluvit na ukončení práce dohodou. Tady v tom případě platí, že čím dříve za ním půjdete, tím je větší naděje na úspěch. Nicméně, pokud vás nová firma tlačí do co nejdřívějšího nástupu, nezbývá, než to podepsat a doufat, že vás šéf pustí třeba za dva týdny. Pokud to nevyjde, máte v zásadě dvě možnosti:

  • V nové firmě ukončíte smlouvu před nástupem ve zkušebce a budete doufat, že je tento akt donutí vám termín nástupu posunout. Většinou to vyjde.
  • Ve staré firmě podáte klasickou výpověď a řeknete, že v nové firmě na vás počkají. Většinou dostanete alespoň razantně přidáno a můžete hledat dál.

V každém případě je třeba se připravit na to, že vám stávající firma bude dělat protinabídky. To je velice příjemné v případě, že odcházíte jen na oko a ve skutečnosti chcete vyjednávat o lepších podmínkách, ale velice nepříjemné v případě, kdy jste pevně rozhodnutí firmu skutečně opustit. Pokud jste navíc ve stávájící firmě spokojení a samotné vás mrzí, že odcházíte, je třeba se obrnit trpělivostí a všem pořád dokola vysvětlovat, proč jste se tak rozhodli a že vás skutečně nic nepřesvědčí zůstat.

Bydlení

Vzhledem k tomu, že stěhování do zahraničí plánuji delší dobu, nepodlehl jsem české národní soutěži ve skupování nemovitostí na dluh v co nejnižším věku a bydlím v nájmu. Svoboda kdykoliv odjet a nestarat se, co s bytem nebo domem a se zbytkem hypotéky až odjedu, pro mě byla velice podstatná.

V takové situaci není nic jednoduššího, než podat další výpověď a prostě se odstěhovat. I zde je důležité vědět, zda máte smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. V obou případech je výpovědní lhůta stanovena občanským zákoníkem na tři měsíce, přičemž i v tomto případě začíná výpovědní lhůta běžet v měsíc následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď podána.

Postup u různých druhů smluv se liší akorát v tom, že v případě smlouvy na dobu neurčitou lze podat výpověď bez udání důvodu. Smlouvu na dobu určitou nelze vypovědět jen tak a je třeba si pomoci paragrafem 2287 občanského zákoníku, podle kterého ji lze vypovědět za okolností, kdy není možné rozumně požadovat, aby nájemce v nájmu nadále setrvával (což každodenní dojíždění z Prahy do Stockholmu bezesporu je).
Pokud máte smlouvu na dobu určitou, je třeba připravit se na to, že majitele může výpověď trochu zaskočit a pokud se chcete odstěhovat v klidu, je dobré mu nedělat problémy a snažit se mu vyjít vstříc (např. ohledně termínů prohlídek pro nové zájemce).

Naplánovat samotný termín ukončení nájmu je další velice důležitý aspekt, který je třeba zvážit. Určitě je vhodné, aby se termíny bydlení na staré a nové adrese překrývaly jako při každém stěhování, v případě stehování do zahraničí je navíc vhodné si tuto dobu nastavit delší a počítat s tím, že první měsíc ještě zaplatíte oba nájmy.

Telekomunikační služby

V případě internetového připojení i mobilního operátora velmi záleží na tom, jakého poskytovatele služeb jste si zvolili. Pokud využíváte lokálního internetového providera, pravděpodobně nemáte žádné smluvní závazky a smlouvu na dobu neurčitou vypovíte opět výpovědí, jen je třeba ze smlouvy ověřit výpovědní lhůtu. Pokud navíc využíváte předplacených karet, tak nemusíte se svým mobilním operátorem řešit vůbec nic.

Problém nastává v případě, kdy jste před rokem podepsali smlouvu na dva roky a nejednou ji potřebujete zrušit. V takovém případě se připravte na zaplacení smluvní pokuty, která však dnes již nebývá tak vysoká a je zastropovaná na 20 % částky, kterou měsíčně za službu hradíte, krát počet měsíců, které zbývají do vypršení smlouvy. Pozor si dejte v případě, že máte smlouvu na IČO - v takovém případě žádný strop neplatí a službu musíte doplatit celou. Lze zde však využít drobný trik: většina operátorů povoluje převod závazků, pokud budete hradit minimálně stejnou částku a pokud se zavážete na nové dva roky. Smlouvy na IČO tak lze jednoduše převést na RČ, což sice způsobí to, že pokutu budete muset zaplatit za 24 měsíců, ale její výše se zlevní ze 100 % na 20 %. V drtivé většině případů tak místo pokuty v řádu tisíců zaplatíte pokutu v řádu stokorun.
Přestože lze služby mobilních operátorů vypovědět písemně poštou, doporučuji návštěvu jejich prodejny, jednat slušně a zkusit se na všem domluvit. Pokud narazíte na vola, běžte do jiné prodejny a najděte někoho, kdo vaší situaci pochopí a pokusí se vám pomoci. Koneckonců, i zaměstnanec mobilního operátora je jenom člověk.

Další služby

Právník, účetní, uklízečka, zahradník a tak dále - tyto služby většinou bývají lokální a nemá smysl využívat českého právníka v zahraničí (samozřejmě za předpokladu, že odjíždíte s tím, že tady nenecháváte žádné závazky). Je nutné zkontrolovat všechny smlouvy a služby k datu stěhování vypořádat a zrušit. Smlouvy jsou velmi individuální, je tedy potřeba si je přečíst včas a včas podat i výpovědi, jinak může nastat nemilé překvapení v podobě sankcí nebo nutnosti úhrady za tyto služby v době, kdy je již nevyužíváte.

Závěrem

Neznám nikoho, kdo by rád podával výpovědi a to dokonce i v případě, že je např. v zaměstnání již delší dobu nespokojený. Podání výpovědi s sebou vždy přináší stres a je třeba se na něj psychicky připravit. Na druhou stranu to není nic, co by se nedalo zvládnout. Na konci vám zůstanou jen důležité dokumenty potvrzující zrušení vašich závazků, které si pečlivě uschovejte. Nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit.